Az Ady Endre Művelődési Központ a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től 130.000 Ft
támogatásban részesült az MKO-SRB- 1-2017/3- 000167-VAL- ELS/001 számú pályázat
keretében a VI. bácskossuthfalvi népművészeti tábor programja megvalósítására.
Az Ady Endre Művelődési Központ hatodik alkalommal rendezte meg a népművészeti tábort,
amelynek célja a régi mesterségek bemutatása, megismertetése, a népi kézműves
alkotótevékenység népszerűsítése, ápolása, átörökítése volt. Az egyhetes tábor 2017. június
26. és június 30. között zajlott a művelődési központ székházában és udvarában. 40 gyermek,
fiatal és 20 felnőtt vett részt a táborban. A tábor két szekcióban zajlott, a fonalgrafikai
szekcióban, ahol a résztvevők megismerték a fonalgrafika-varrás szabályait, a kun hímzés,
szövés szekcióban pedig a kun hímzés, a népi szőttes készítésének alapjait. A népművészeti
táborban mélykúti és helyi szakoktatók működtek közre.