A Moravicai “Papp Pál” Cserkészcsapat 1955-ben alakult meg néhány lelkes ifjú és idősebb cserkész kezdeményezése folytán. Az akkori időknek megfelelően a Felderítő csapat elnevezés mellett döntöttek, és a munkájukban a liberális cserkészettel foglalkoztak. A csapatot felvették a Vajdasági Felderítő Szövetség névsorába és ezzel tagja lett a Szerbiai Felderítő Szövetségnek és a Jugoszláv Felderítő Szövetségnek is. Néhány éves szorgos munka után a csapat tevékenysége lanyhult, majd le is állt.

A 60-as évek folyamán volt néhány kísérlet a csapat munkájának újra-élesztésére, de egy-két évnél tovább nem működött folyamatosan.

A nagy áttörést az 1973-as év hozta, amikor is egy új generáció vette kezébe a felderítő (cserkész) ügyeket. Nagyméretű toborzást folytatott a tagság megújítására. Felvette a kapcsolatot a helyi iskola és a helyi közösség vezetésével, megfelelő összejöveteli helyet biztosított a tagság számára és beindította a munkát. A csapat tevékenysége e dátumtól kezdve folyamatos szünetek nélkül.
A tagok soraiban falunk majdnem minden családjának tagjait fellelhetjük és ez is azt bizonyítja, hogy csapatunk munkája elismerésre és bizalomra talált a lakosság részéről.