Az Id. Kovács Gyula Általános Iskola Iskolaszéke 2018. szeptember hó 12-én megtartott ülésén a Búzás Laura hagyaték ösztöndíjalapja alapszabályának 6. szakasza alapján meghirdeti az alábbi

PÁLYÁZATOT
ösztöndíj odaítélésére a 2018/2019-es tanévben
egyetemi, főiskolai hallgatók részére

Ösztöndíjra pályázhatnak:
Bácskossuthfalván/Ómoravicán legalább 5 (öt) éve itt élő lakosok, Szerbia állampolgárai.
Olyan egyetemi tanulmányaikat folytató tanulók, akik általános iskolai tanulmányaikat az Id. Kovács Gyula Általános Iskolában végezték Moravicán.
Az ösztöndíjat pedagógiai és mezőgazdasági szakirányon, alapképzésen, illetve mesterképzésen tanuló hallgató kérelmezheti.

A kérelemhez mellékelni kell:
Kérelem
Rövid önéletrajz
Igazolás arról, hogy nappali tagozatos hallgatója valamelyik egyetemnek vagy főiskolának
Leckekönyv fénymásolata
A kérelmező személyi igazolványának fénymásolata
Kijelentés, hogy más alapból nem kap támogatást
Igazolás a család vagyoni állapotáról
Az általános iskola befejezését igazoló bizonyítvány fénymásolata

A kérvény átadásának határideje 2018. november 15. 12,00 óra
Az átadás helye: az Id. Kovács Gyula Általános Iskola titkársága

A határidőn túl, illetve a hiányosan átadott kérelmeket nem vesszük figyelembe.
Az ösztöndíjat 12 hónapon át folyósítjuk egy pedagógiai és egy mezőgazdasági szakirányon tanuló hallgatónak, és a sikeres pályázókkal a szabályzat értelmében külön szerződést kötünk.
Amennyiben több kérelem érkezik az iskolaszék bírálja el a szabályzat értelmében.

Papp László s.k. Iskolaszék elnöke