Moravicai Értelmiségi Fórum

24340 StMoravica, Szent István 20. E-mail: ertforum1@yahoo.com
Tel./Fax: 00-381-24-741-022

Ikt. szám: 01-111
Dátum: 2018. 10. 18.

Tisztelt Intézményvezető/Kolléga!

Tárgy: Pályázati felhívás

A Moravicai Értelmiségi Fórum kilencedik alkalommal rendez emlékestet Papp Dániel Ómoraviczán született író emlékének tisztelegve. Idén emélkezünk meg az író születésének 150. évfordulójáról. Ennek alkalmából esszé-, novella- és fogalmazásíró pályázatot hirdet a vajdasági magyar anyanyelvű általános iskolák 5–8. osztályos tanulói, valamint a magyar anyanyelvű középiskolák tanulói számára. Továbbá az általános iskolák 3–4. osztályos tanulói számára képzőművészeti pályázatot hirdetünk.

Feltételek:
Általános iskolák 5–6. osztályos tanulói a következő címek egyikére írhatnak fogalmazást:
1. Tündérországban jártam
2. Mese szavakból (szülőföld, család, bácskai táj, szegény ember legkisebb fia, tündér, boszorkány, varázssíp, kaland, a sánta farkas)
3. Karácsonyi szokások a falumban/városomban

Általános iskolák 7–8. osztályos tanulói a következő címeket választhatják témaként:
1. Gyermeknek lenni Bácskában
2. A biztonságot nyújtó szülőföld
3. Az én Tündérlakom (saját falu/város bemutatása)

A középiskolások a következő címekre írhatnak esszét:
1. Menni vagy maradni? (Alcím: Mit jelent számomra a szülőföld?)
2. Papp Dániel nyomában (kutatómunka)
3. „ Az este szép tarka karimával kezdte szinezni a pusztát; fák, kútágasok feketén meredeztek a távolban és ugyanazon kedves szimfóniába vegyült kolomp és harangszó.” (Papp Dániel)
A középiskolások írhatnak novellát is szabadon választott témában, de kötődni kell a helyi színekhez.

A pályázók a munkákat Times New Roman típusú 12-es betűkkel írják, 1,5-ös sortávolsággal, valamint a munka mentésének neve: a pályázó vezetékneve, alsó kötőjel, keresztnév, alsókötőjel, helység.docx kiterjesztéssel. (pl. Kovacs_Mihaly_Moravica.docx) A kész műveket 2018. november 21-ig kérjük elküldeni a következő e-mail címre: ertforum1@yahoo.com Papp Dániel tárgy megnevezéssel. Egy tanuló csak egy munkával pályázhat! A munkákon szerepeljen az iskola neve, címe, beküldő tanár e-mail címe, valamint a munkát készítő tanuló neve.
A felkészítő tanárokat megkérem, hogy egy e-mailben max. hat pályamunkát csatoljon!

A 3-4. osztályos diákok a következő címekre készíthetnek rajzokat, alkotásokat, szabadon választott technikával. A diákok 5-ös blokklapra dolgozzanak!
1. Ősz a falumban/városomban
2. Tündérlak
3. Családi karácsony
A rajzpályázatoknál a rajzlap hátoldalára kérem, írják rá a következőket: a tanuló nevét, osztályát, iskoláját, felkészítő tanár nevét, a tanár e-mail címét, amelyre értesítést küldhetünk az eredményről. A rajzpályázatok a fent megadott időpontig érkezzenek be a következő postacímre: Moravicai Értelmiségi Fórum, 24340 Stara Moravica/Bácskossuthfalva, Szent István 20.

Az előzőekben leírt kitételeket nyomatékosan kérem figyelembe venni a szervezés gördülékenyebbé tétele végett. A késve beérkezett pályázatokat nem vesszük figyelembe.

A beérkező munkákat szakmai zsűri bírálja el, a legjobbak jutalomban részesülnek. A díjkiosztásra a szerző tiszteletére megszervezett emlékesten kerül sor, amelyre minden felkészítő tanár és díjazott meghívást kap.
Az emlékest időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk az érdekelteket.

Tisztelettel a szervezők nevében,
Dr. Crnkovity Gábor
elnök