Holnap új összetételű Magyar Nemzeti Tanácsot választunk. A választóhelyek az iskolában lesznek, hasonlóan más választásokhoz, ezúttal 3 teremben szavazhatunk majd. A szavazóhelyek reggel 7-től este 8-ig lesznek nyitva.

Ha valaki fel van iratkozva a kisebbségi választói névjegyzékbe, függetlenül attól, hogy kapott-e értesítést tud szavazni, amit személyi okmánnyal (igazolvány, útlevél stb.) tehet meg.

A Magyar Nemzeti Tanács az utóbbi időben tevékenyen részt vett falunk életében (az általános iskola felújításnál, óvodai játszótérnél, színház hozzáépítésénél, művelődési ház nyílászáróinak cseréjénél, a Gyöngyösbokréta és Durindó megszervezésénél, beiskolázási csomagoknál, ösztöndíjaknál, helyi könyvek kiadásánál, civil szervezeteink programjainak támogatásánál és lehetne még sorolni)

Egy ekkora magyar közösség és Helyi Közösségünk is joggal várja el a Magyar Nemzeti Tanácstól, hogy a törvényes hatáskörrel rendelkező területeken, leginkább az oktatás és a kultúra területén jövőben méginkább segítse elképzeléseinket, támogassa elgondolásainkat.

Úgyszintén joggal várjuk el azoktól, akik a közösségünkből a Magyar Nemzeti Tanácsba bejutnak, hogy a helyi érdekeket képviseljék.

Ezért fontos, hogy kellő számban járuljunk az urnák elé, mert csak így tudjuk az általunk megálmodott programok támogatását kellően alátámasztani, érvényre juttatni.

El kívánjuk érni, hogy a Magyar Nemzeti Tanács a következő mandátumban:

-tovább segítse az általános iskolánk szigetelését, az iskola nyílászáróinak felújítását

-járuljon hozzá az iskola konyhájának megújításához

-a számítástecnikai eszközök egészét cserélje le a legkorszerűbbre

-több digitális táblát biztosítson az iskolának

-az óvoda fűtésrendszerét újítsa fel

-az óvoda elhasználódott nyílászáróit cserélje le

-az óvoda vizesgócát és világítási rendszerét újítsa fel

-oldja meg a színházunk fűtés-hűtésrendszerét, hogy egész évben használni lehessen

-újítsa fel a néhai jegyzőházat, hogy a teleház, a könyvtár és a rendezvények korszerű, a kor követelményeinek megfelelő módon tudjanak funkcionálni

-készítse el a művelődési ház tetőszerkezete felújításának tervdokumentációját

-és végül, de az egyik legfontosabb feladatként segítse a törekvésünket, hogy a rekreációs központ anyaországi eszközökből továbbépüljön és új tartalmakkal teljen meg

A felsorolt feladatok megvalósítása reális és a közösségnek szükséges elképzeléseken alapul, annak megvalósításához komoly elkötelezettségre és sok munkára van szükség, de mindenekelőtt arra, hogy holnap menjünk el minél többen szavazni…