Az Együtt Gyermekeinkért egyesület 2015. január 15-én tartotta meg alakuló közgyűlését, s 2015. február 10-én került bejegyzésre. Alapszabályának értelmében legfontosabb célkitűzéseit a szociális és gyermekvédelem, a közegészségügy, az oktatás és nevelés, a sport, a tudomány, a kultúra és a művészet területén kívánja megvalósítani. A gyermekek fizikai, pszichikai, mentális, morális fejlesztését és védelmét tűzte ki céljául a magzati kortól egészen felnőtté válásig. Programjaival az élet, az anyaság, a család és a hagyományos értékek tiszteletét kívánja népszerűsíteni valamint a nemek egyenjogúságát, a multikulturalizmust és a toleranciát. A családi életre való felkészítés, a magzatvédelem, a várandós kismamák informálása, a szülésre való testi, lelki felkészítés valamint a sztnatális gondozás mellett a kisgyermekes anyák közösségbe kapcsolását, baba-mama programok koordinálását, a gyermeki jogok védelmét, a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek felkarolását és humanitárius akciók szervezését tekinti elsődleges feladatának. Független, önkéntes alapon a közjó javára működő társadalmi szervezetként végzi munkáját szülésznő, logopédus, gyógytornász, pszichológus és pedagógus segítségével.