Az Ady Endre Művelődési Központ a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től 200.000 Ft
támogatásban részesült az MKO-SRB- 1-2017/8- 000160-VAL- ELS/001 számú pályázat
keretében működési költségeinek támogatására.
Az Ady Endre Művelődési Központ a támogatást a Művelődési Ház és a színházterem
villanyáram költségeinek finanszírozására használta fel. Mindkét épületben 2017-ben számos
program és esemény zajlott.
Az Ady Endre Művelődési Központ székházában, a Művelődési Központban több szakcsoport
működik egész évben, a legnépesebb a néptánc szakosztály 6, különböző korosztályú
tánccsoporttal, a Tarka Virág kézimunka szakkör, az Agyagvarázs keramikus szakcsoport, a
Viola Leánykórus, a citerazenekar és dalárda, a 9+1 Nemzetközi Művésztelep, valamint több
civil szervezet használja a Művelődési Házat, főként a téli időszakban.